Dofinansowania

Fundusze Europejskie 1

 

Nazwa Beneficjenta:

Balkon Plus sp. z o.o.

 

 

Tytuł projektu:

Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez Balkon Plus Sp. z o. o. związanej z opracowaniem innowacyjnego balkonu montowanego w istniejących konstrukcjach budowlanych, cechującego się technologią montażu o zredukowanym wpływie na termoizolacyjność budynków.

 

 

Nr umowy o dofinansowanie:

RPMP.01.02.03-12-0064/16-00

 

 

Wartość projektu:

121 925,87 PLN

 

 

Wartość dofinansowania:

89 214,05 PLN

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2

 

Nazwa Beneficjenta:

Balkon Plus sp. z o.o.

 

 

Tytuł projektu:


Wdrożenie w Balkon Plus Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji i instalacji balkonów
zespolonych o zredukowanym wpływie na termoizolacyjność budynków.

 Cele projektu:

 
Wdrożenie w Balkon Plus Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji i instalacji balkonów
zespolonych o zredukowanym wpływie na termoizolacyjność budynków.

   

Planowane efekty:

Wzrost konkurencyjności firmy, poprzez uruchomienie wysokowydajnego ciągu
technologicznego pozwalającego na wytworzenie wolumenu produkcyjnego odpowiadającego jednocześnie na znaczne zapotrzebowanie rynkowe, przeważające kilkukrotnie obecne możliwości produkcyjne spółki.

 

 

Wartość projektu:

2 318 001,30 PLN

 

 

Wkład funduszy europejskich:

1 274 900,71 PLN

 

Fundusze Europejskie 3