Balkon Plus Blog

2017-03-02
  • Technologie
  • Kompozyty

W ramach dzielenia się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem, chcielibyśmy przybliżyć zagadnienie kompozytów używanych w budownictwie. Szumny termin, który wielokrotnie może być nadużywany, albo używany w sposób niepoprawny. Wszelka dezinformacja bierze się stąd, że z jednej strony dzięki kompozytom latamy w kosmos, a z drugiej inne kompozyty służą nam jako przedmioty codziennego użytku.

Czym z definicji jest kompozyt?

Materiał kompozytowy lub po prostu kompozyt, to materiał o strukturze niejednorodnej złożony z kilku (minimum dwóch) faz, zwanych również komponentami. Co ważne właściwości całego kompozytu znacząco przewyższają właściwości poszczególnych składowych. Jak widzimy powyższa definicja jest bardzo ogólna, spróbujmy zatem przedstawić zagadnienie poprzez przykłady.

Przykłady i typy kompozytów

W budownictwie wyróżniamy wiele typów kompozytów. Jedną z grup, wykorzystywaną również do budowy naszych balkonów zespolonych, są kompozyty strukturalne. Przykładem mogą być kompozyty mające warstwy np. sklejki, płyty, szkło klejone. Do kompozytów strukturalnych również zaliczamy żelbet składający się z prętów stalowych i matrycy betonowej. Kolejnym typem kompozytów są mikrokompozyty i nanokompozyty. Przykładem tutaj może być drewno rozpatrywane właśnie w mikroskali, które złożone jest z włókien celulozowych sklejonych ligniną. Współczesna technika pozwala również na tworzenie przez człowieka mikrokompozytów i nanokompozytów, dla przykładu kompozyty polimerowe.

Czy kompozyt to coś nowego?

Koncepcja kompozytów nie jest niczym nowym. Znana już co najmniej w V wieku przed naszą erą, służyła w kulturze wschodu do wyrobu mebli, naczyń i innych przedmiotów użytkowych. Po dziś dzień koncepcja łączenia materiałów o różnych właściwościach przetrwała w niezmienionej formie. Oczywiście współcześnie mamy lepsze modele opisujące zachowania takich materiałów, potrafimy lepiej określić ich wytrzymałość. W dodatku postęp technologiczny pozwolił na tworzenia kompozytów w nano i mikro strukturach.
Kiedy znamy już zarys tematyki, zapewne jest już jasne, dlaczego słowo kompozyt może być trudne w zrozumieniu. W zależności od podejścia do rozważań na ten temat materiał kompozytowy może być najnowocześniejszym osiągnięciem technologii i nauki pozwalającej latać ludziom w kosmos, z drugiej jednak strony drzewo rosnące za oknem również zbudowane jest z kompozytu, co czyni to pojęcie bardzo ogólnym.

Kompozyt w naszych konstrukcjach.

Podłoga balkonów zespolonych wykonana jest z płyty kompozytowej szwajcarskiej firmy Coratec. Jest to kompozyt strukturalny warstwowy. Składa się z okładziny aluminiowej i matrycy wykonanej z kulek polistyrenowych z dodatkami poprawiającymi ognioodporność. Te trzy komponenty są ze sobą sklejone żywicą epoksydową i sprasowane dzięki czemu tworzą wspólnie jeden element konstrukcyjny o wybitnych właściwościach. Płyta kompozytowa CORAFLOOR jako jedyna w Europie może być stosowana bez dodatkowych podparć pośrednich (użebrowania), jako element podłogowy balkonów przy tak niskiej masie własnej.