Balkon Plus Blog

2017-12-18
  • Technologie

Czym są mostki termiczne?

Mostki termiczne to takie fragmenty przegród budynku (ścian, stropów, dachów), które w istotny sposób mają zmniejszoną izolacyjność cieplną. W prostych słowach to miejsca, przez które następuje znaczący ubytek ciepła. Dobrymi przykładami mostków termicznych są ramy okienne wraz ze strefą zamocowania, wieńce żelbetowe, jak również balkony.

 

Czy mostki termiczne to coś złego?

Trzeba zdać sobie sprawę, iż mostki cieplne są naturalną częścią budynku, wynikającą z jego konstrukcji. Zadaniem współczesnego budownictwa jest ich wykrywanie, analiza oraz minimalizacja do poziomu znikomych lub nieistotnych z punktu widzenia fizyki budowli. Analiza ta jest bardzo ważna biorąc pod uwagę skutki znacznych mostków. W pierwszej kolejności dochodzi do znaczących strat ciepła z wnętrza budynku. Powoduje to podwyższenie  nakładów finansowych poniesionych za ogrzewanie. Znacznie poważniejszym skutkiem jest możliwość skroplenia pary wodnej wewnątrz ściany. Takie zjawisko skutkuje permanentym zamakaniem przegrody, co może powodować powstawanie niebezpiecznych pleśni i grzybów.

 

Czy mam się bać dobudowy balkonów?

W naszej firmie podchodzimy bardzo poważnie do problematyki mostków termicznych. System balkonów zespolonych BALKONPLUS był projektowany w taki sposób, aby minimalizować wszelkie straty ciepła. Ponadto zleciliśmy Politechnice Krakowskiej przebadanie naszego systemu nie tylko w kwestiach wytrzymałości i nośności konstrukcji, ale również z uwzględnieniem problematyki mostków termicznych. Mamy tym samym niezbędną i obiektywną wiedzę, która pozwala nam na przeprowadzenie kompletnego procesu dobudowy balkonów z gwarancją skutecznej redukcji wszelkich mostków termicznych. Dodatkowo, na prośbę inwestora przeprowadzamy badania kamerą termowizyjną - zarówno poglądowe z zewnątrz, jak i szczegółowe od wewnątrz pomieszczeń. Badania te wykazują niski gradient temperaturowy w miejscach zamocowań balkonów - tym samym możemy stwierdzić, iż mostyki termiczne są pomijalnie małe.

 

Porównanie balkonów systemu BALKONPLUS do technologii tradycyjnych.

Omawiając zagadnienia związane z mostkami termicznymi nie sposób nie wspomnieć o tradycyjnych rozwiązaniach balkonowych. Balkony żelbetowe, wspornikowe, wylewane wraz z płytą stropową stanowią jeden z najczęstszych i najpoważniejszych mostków termicznych budynków. Balkon żelbetowy stanowi poniekąd radiator wyciągający ciepło z wnętrza budynku. Zjawisko to możemy zaobserwować doświadczalnie w pomieszczeniach z balkonem żelbetowym: podłoga jest wyraźnie chłodniejsza w stosunku do pomieszczeń bez balkonów. Balkony wykonane w systemie BALKONPLUS mają jedynie znikome mostki termiczne, a z zastosowaniem specjalnych przekładek spienionych mogą być wykorzystywane również w budynkach pasywnych.

Poniżej przedstawiamy kilka popularnych typów rozwiązań balkonowych. Rozważamy tutaj styk płyty balkonu do konstrukcji budynku.

Pierwszy przykład przedstawia rozwiązanie zgodne z systemem BALKONPLUS. Pozwala ono na niwelację mostka termicznego.

Balkon w systemie BALKONPLUS

Rdzeń płyty Corafloor jest materiałem spienionym, który pomimo wysokiej wytrzymałości ma również bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Dzięki temu pełni wraz z warstwą docieplenia budynku szczelną osłonę przed, kolokwialnie mówiąc, ucieczką ciepła na zewnątrz. Poza teoretycznymi rozważaniami często przeprowadzamy badania termowizyjne, których wynik przedstawia termowizja po lewej. Należy zauważyć, iż w ramach styku płyty z konstrukcją budynku nie pojawia się mostek termiczny. Jedynie pojawiają się drobne mostki punktowe w miejscu mocowania łap balkonów. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowoczesnych kompozytów.

 

Kolejnym omawianym rozwiązaniem jest wykorzystanie płyty wykonanej ze sklejki albo innego tworzywa wspartej na żebrowanej podkonstrukcji stalowej. Takie rozwiązanie można zobaczyć na ilustracji poniżej.

 

Balkon w systemie BALKONPLUS

Powyższe rozwiązanie powoduje powstanie mostka termicznego wzdłuż styku płyty z konstrukcją budynku. Materiały używane na wykończenie podłogi (np. sklejka, płyta HPL, włóknobeton itp.) dobrze przewodzą ciepło. Taki stan rzeczy powoduje powstanie liniowego mostka w miejscu styku podłogi z konstrukcją budynku. Ponadto belki stalowe przebijają warstwy termoizolacji przez co generują wiele punktowych mostków termicznych, a nie jak w przypadku systemu BALKONPLUS jedynie dwa. Ostatnim mniej znaczącym elementem są trudności wykonawcze. Żebrowanie podłogi utrudnia szczelne i estetyczne wykonanie uzupełnienia termoizolacji i obróbki tynkarskiej ze względu na nieregularny kształt spodu balkonu. 

 

Ostatnim omawianym w tym artykule rozwiązaniem jest tradycyjny balkon żelbetowy widoczny na poniższej ilustracji.

Balkon w systemie BALKONPLUS

Jest to rozwiązanie najbardziej popularne, aczkolwiek jedno z mniej korzystnych pod względem strat ciepła. Przedłużenie stropu w formie balkonu, powoduje powstanie znaczącego liniowego mostka termicznego. 

Po lewej widoczny jest termogram z takiego rozwiązania. Balkon pomimo ocieplenia od spodu generuje znaczący mostek termiczny. W przypadku balkonów niedocieplonych sytuacja jest jeszcze gorsza aniżeli ta przedstawiona na termogramie.

Na zakończenie warto podkreślić, iż przedstawiliśmy jedynie wycinek kilku technologii mocowań balkonów. Na rynku istnieją również inne rozwiązania, których omówieniem zajmiemy się w kolejnych artykułach.